PROGRAM PROFILAKTYCZNY„DEBATA”

19 maja uczniowie klasy VI wzięli udział w programie „Debata”, który ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych i jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Spotkanie trwało trzy godziny dydaktyczne, w czasie których uczestnicy pracowali w oparciu o aktywne metody, takie jak burza mózgów, gry i zabawy dydaktyczne, czy świadectwa trzeźwości.

Młodzież stopniowo obalała mity i stereotypy dotyczące zagadnień związanych z alkoholem. Uczestnicy, konfrontując własne przekonania z danymi ogólnoświatowymi, mogli przekonać się, że tak naprawdę, używki, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie są im potrzebne do tego, aby dobrze się bawić, organizować imprezy okolicznościowe, czy być odważnym. Zostali też wyposażeni w praktyczne umiejętności odmowy proponowanego im alkoholu, przez uświadomienie sobie, że nie są sami w wyborze abstynencji i mają prawo do obrony własnego zdrowia i przekonań.

Spotkanie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, prowadzący dbał o aktywizacje wszystkich uczestników, co dodatkowo jednoczyło grupę i budowało wspólnotę życzliwych sobie osób.

Wykorzystano zdjęcie: strona internetowa CDP w Wieliczce.

Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce
https://cdp-szkolenia.pl/

A. Kolbusz