Projekt edukacyjny „Łąka kwietna przy Szkole Podstawowej w Głojscach”

Pomysł na zasianie łąki kwietnej przy Szkole Podstawowej w Głojscach zrodził się z chęci kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 i zakłada m.in. wysiewanie nasion kwiatów własnoręcznie zebranych w przydomowych ogródkach oraz edukowanie uczniów na temat korzyści i zalet związanych z tworzenia łąk kwietnych.

Przez cały okres trwania projektu prowadzone będą obserwacje przyrodnicze, a także organizowane ciekawe konkursy tematyczne. Przygotowanie oraz utrzymanie łąki będzie doskonałą formą edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Kontakt uczniów z naturą niewątpliwie pomoże rozwinąć ich wartości estetyczne, a także poprawić samopoczucie. Być może zachęci również uczniów i ich rodziców do tworzenia łąk kwietnych w najbliższym, domowym otoczeniu.

Szczególną korzyścią jaką przyniesie realizacja projektu jest ochrona środowiska. Łąki kwitną bez wykorzystania środków chemicznych, które zatruwają glebę, powietrze i wodę. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu roślin, łąki odporne są na suszę, a w czasie ulewnych deszczy mogą wchłonąć dwa razy więcej wody niż trawnik. Dają również pożywienie i schronienie pożytecznym owadom: pszczołom, motylom, trzmielom, a także ptakom i małym ssakom.

Nie wymagają one koszenia, co poza generowaniem oszczędności pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza.  Spaliny kosiarek są wyjątkowe szkodliwe. Mało mówi się o tym, jak bardzo są one niezdrowe, jednak eksperci wskazują, że kosiarka produkuje tyle zanieczyszczeń, co 11 samochodów. Wykorzystanie wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, a wręcz sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń.

Propagowanie ekologicznego znaczenia terenów zielonych, edukacja w plenerze, a także rozwijanie umiejętności obserwacji przyrodniczych oraz kreatywności są jednymi z wielu korzyści jakie przyniesie realizacja tej inicjatywy. Wierzymy, że projekt angażował będzie całą społeczność uczniowską, rodziców, a także inne osoby zainteresowane ideą naszego przedsięwzięcia.

I. Janas