OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „SZKOŁA WRAŻLIWYCH SERC”

Nasza szkoła dołączyła 17 października do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „ Szkoła Wrażliwych Serc”. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka pieniędzy na dożywianie głodujących dzieci w najbiedniejszych zakątkach świata, a także kształtowanie wrażliwych serc wśród społeczności szkolnej. Akcja polega na realizacji 6 kroków, po zrealizowaniu których, Szkoła otrzyma prestiżowy certyfikat. Natomiast uczniowie będą mieli możliwość zaangażowania się w działalność wolontariatu o światowym zasięgu. Do udziału w akcji zachęcamy wszystkich – z najmłodszymi włącznie.

Krok 1. Trzeba zebrać grupę Wolontariuszy – uczniów chcących bezinteresownie zaangażować się w światowy program dożywiania głodujących dzieci.
Zgłoszeń można dokonywać u p. Elżbiety Mroczka do dnia 03 listopada 2022r.

Krok 2. Ten krok polega na przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat działalności fundacji Mary’s Meals we wszystkich klasach społeczności szkolnej. Chętnych uczniów do przygotowania plakatu z informacjami o fundacji Mary’s Meals prosimy o zgłoszenie się do dnia 10 listopada do p. Elżbiety Mroczka.

/E.K.M/