Samorząd Szkolny

Dnia 17 września 2021 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego.
Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali bardzo ciekawe
i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodnicząca: Amelia Kluk

Zastępca: Julia Pietruś

Skarbnik : Dagmara Woźniak

Opiekun: Pan Wojciech Gac

Nowemu Samorządowi życzymy owocnej pracy oraz realizacji swoich celów.

 

Renata Silwanowicz