Sprawozdanie z realizacji projektu „BohaterON W TWOJEJ SZKOLE 2021”

            W październiku uczniowie klasy VI i VIII SP w Głojscach pod opieką p. Anety Cyran przystąpili do realizacji projektu „BohaterON”. Koordynatorka przeprowadziła zajęcia z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od organizatorów akcji. W klasie ósmej odbyły się zajęcia poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Uczniowie obejrzeli wywiady z powstańcami i krótkie filmy ukazujące tragiczne losy miasta i jego mieszkańców w sierpniu i wrześniu 1944 r. Zajęcia miały nie tylko wymiar edukacyjny, ale i emocjonalny. W czasie zajęć został zrealizowany scenariusz  „Co za historia”. Uczniowie pracując w grupach, tworzyli infografiki na podstawie filmu „Powstanie Warszawskie” z kanału You Tube „Co za historia”. Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat roli Powstania Warszawskiego i losów powstańców. W klasie VI natomiast zrealizowano scenariusz „Mały roznosiciel nadziei”. Uczniowie najpierw wysłuchali słuchowiska, a następnie przedstawili wydarzenia na osi czasu. Przeprowadzili również dyskusję na temat roli dzieci w czasie powstania warszawskiego i funkcji, jaką wtedy pełniły, a także niebezpieczeństw, jakie im zagrażały.

            „BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!” Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

            Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej swoistej i pięknej lekcji historii oraz patriotyzmu. Przed naszymi Powstańcami chylimy dziś czoła i z całego serca im dziękujemy!

            Aneta Cyran