SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Dnia 25 listopada wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej z o. Dyrektorem ks. dr P. Potyrałą. Spotkanie odbyło się  w Domu Parafialnym w Jaśle. Jednym z zaproszonych gości była pani psycholog z Ukrainy. W swoim wystąpieniu podzieliła się przeżyciami związanymi z wojną. Ks. Dyrektor wyraził podziękowania wszystkim wolontariuszom za udział w akcjach charytatywnych.

/E.K.M/