Światowy Dzień Matematyki w przedszkolu

Matematyka to królowa nauk, która pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata, a przede wszystkim jest fundamentem logicznego myślenia.  W tym dniu przedszkolaki uczestniczyły w grach i zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych zarówno u młodszych dzieci, jak i u trochę starszych. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości.