Święto Narodowe Trzeciego Maja

30 kwietnia 2021 roku w naszej szkole obchodzona była kolejna rocznica Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta Flagi. Pomimo pandemii covid 19, została ona uczczona przez uczniów klas II i III oraz przedszkolaków. W grupach zostały przeprowadzone zajęcia  o tematyce patriotycznej. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały i słuchały piosenek o naszej Ojczyźnie, tańczyły, wykonywały chorągiewki biało – czerwone. Żałujemy, że niemożliwe było zorganizowanie uroczystej akademii środowiskowej, ale te wyjątkowe wydarzenia są co roku upamiętniane przez społeczność szkolną.