Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 19-23.09.2022 r. w naszej szkole realizowany był ,,Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. W trakcie zajęć uczniowie rozszerzali swoją wiedzę na temat chorób zakaźnych, profilaktyki. Rozmawialiśmy o ważności szczepień ochronnych, uczniowie oglądali film edukacyjny. Odwiedziła naszą szkołę pani pielęgniarka, która zgłębiła temat przedszkolakom i uczniom klasy I i II. Uczniowie wykonali plakaty informujące o tym jak ważne są szczepienia i dbałość o zdrowie własne i innych. Na tablicy informacyjnej dla rodziców zostały umieszczone  ulotki. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.