Udział uczniów naszej szkoły w XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Uczniowie klasy IV, VI i III przygotowali prace na konkurs, który był organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krośnie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Zostały wybrane w szkole najlepsze prace, które spełniały cel konkursu i odesłano je do KRUS –u w Krośnie. Teraz czekamy na wyniki.