UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

W tym półroczu z inicjatywy nauczyciela-wychowawcy klasa siódma bierze udział w projekcie zatytułowanym: Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? W ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas cyklu inspirujących lekcji  wychowawczych uczniowie zobaczą 8 mini wykładów, prowadzonych przez naukowców i ekspertów, które rozbudzą ich ciekawość, rozwiną kompetencje − planowania, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i współpracę.