Uroczyste otwarcie boiska sportowego

18 maja był dla społeczności Głojsc świętem sportu. Tego dnia odbyło się bowiem uroczyste otwarcie i oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego.

    Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, wśród nich władze Gminy Dukla na czele z zastępcą Burmistrza Panem Łukaszem Pirogiem, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krośnie – kierownik Delegatury Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Krośnie Pani Lucyna Opoń, dyrektorzy szkół i mieszkańcy naszej miejscowości.

   Uczniowie, pragnąc podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania, tak ważnej dla nas inwestycji,  przygotowali  program artystyczny, który tematycznie nawiązywał do otwarcia igrzysk olimpijskich. Bo każdy z nich głęboko wierzy, że nie potrzeba wielkich stadionów, ale wielkich serc, aby święto  sportu było każdego dnia.

    Życzymy wszystkim, którzy będą trenować na tym boisku , aby sport stał się dla nich środkiem do rozwoju własnej osobowości i kształtowania silnego charakteru, który pomoże pokonywać codzienne trudności i sprawi, że życie będzie szczęśliwe i kolorowe, jak barwne są koła olimpijskie, które zawisły na naszym obiekcie.


Więcej zdjęć z tej uroczystości (kliknij na zdjęciu)