UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

Dzień zakończenia roku szkolnego to dla wszystkich uczniów zawsze oczekiwane święto.  Nadchodzą bowiem wakacje, które kojarzą się z beztroską, zabawą z rówieśnikami i wyjazdami w nieznane.

I chociaż w tym roku twarze uczniów były nieco smutniejsze, bo zbyt krótko cieszyli się obecnością w szkole i spotkaniami z przyjaciółmi z ławki, to jednak perspektywa odłożenia w kąt książek i zeszytów napełniła radością niejedno uczniowskie serce.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, chcieliśmy bowiem podziękować Bożej Opatrzności za trudny rok zdalnego nauczania. Po jej zakończeniu nastąpił podniosły moment, kiedy to uczniowie kasy ósmej przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, którzy zanieśli go do szkoły.

Na koniec były jeszcze spotkania z wychowawcami, odebranie świadectw i życzenia wspólnego spotkania we wrześniu.

Nie zapomnieliśmy też o naszych absolwentach. Pożegnali się oni ze szkołą, oglądając film, który ukazywał ich kilkuletni pobyt w szkole. Były wzruszenia, prezenty i pamiątkowe zdjęcie. Życzymy im, aby dostali się do wymarzonych szkół, gdzie będą rozwijać swoje talenty.