WALENTYNKI 2023

W naszej szkole z okazji walentynek, zorganizowany został  konkurs na „Kartkę Walentynkową z życzeniami w języku angielskim”. Wszystkie kartki zarówno tych młodszych uczniów, jak i starszych były pomysłowe i twórcze z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Życzenia w języku angielskim również były oryginalne i ciekawe. Komisja konkursowa wyróżniła najpiękniejsze kartki w dwóch kategoriach: klasy 0-I-II  i klasy IV-V-VII. Prace konkursowe oceniane były pod kątem techniki wykonania, kompozycji, kreatywności  i estetyki.

Wyniki konkursu są następujące:

I kategoria- klasy 0-I-II       

I miejsce- Bartosz Jaracz

II miejsce- Faustyna Kluk, Alan Szczurek

III miejsce- Aurelia Mucha

II kategoria- klasy IV-V-VII

I miejsce- Lena Pietruś

II miejsce- Julia Marszał, Weronika Sypień

III miejsce- Magdalena Czapka

Wyróżnienie – Maja Szczurek

 /Organizator konkursu: Elżbieta Mroczka/