Warsztaty rękodzielnicze – „Ręce pełne pomysłów”

20 grudnia 2019 r. zakończyła się w naszej szkole realizacja projektu Stowarzyszenia „Wspólna Szkoła” pod nazwą: Warsztaty rękodzielnicze – „Ręce pełne pomysłów”.
W/w projekt został dofinansowany przez gminę Dukla w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Od września uczniowie szkoły podstawowej z kl. II – VIII brali udział  w następujących zajęciach warsztatowych: taneczne i teatralne, zajęcia z rękodzieła artystycznego – technika serwetkowa /decoupage/, technika ręcznego tworzenia i dekorowania kartek okolicznościowych oraz warsztaty gipsowe oraz mydlarskie. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, choć największą popularność zdobyły – organizowane po raz pierwszy – warsztaty mydlarskie. Większą część prac wykonanych przez uczestników zajęć pod okiem nauczycieli, zaprezentowano podczas kiermaszu przed świętami Bożego Narodzenia.