Warsztaty terenowe w Magurskim Parku Narodowym

Dnia 17 października uczniowie klasy IV i VI wzięli udział w warsztatach terenowych w Magurskim Parku Narodowym. Warsztaty odbyły się na ścieżce przyrodniczej Kiczera, która znajduje się pięć kilometrów na południe od Krempnej. Uczniowie mieli za zadanie dokonać obserwacji przyrody i wykonać zadania przygotowane przez prowadzących. Poznali różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku. Ponadto zadaniem uczniów było robienie zdjęć do szkolnego konkursu fotograficznego. Najpiękniejsze zdjęcia zostaną wywołane, które będzie można obejrzeć w szkole na wystawie fotograficznej. Po półtora godzinnym marszu na ostatnim przystanku w przygotowanym miejscu ogniskowym uczniowie upiekli i zjedli pyszną kiełbaskę. Uczniowie skorzystali z dofinansowania w ramach projektu: Plenerowe warsztaty fotograficzne „Cztery pory roku na Podkarpaciu”. Projekt został napisany w lutym, kiedy to pozyskano kwotę 2.106 złotych. W ramach projektu został zakupiony aparat cyfrowy, który służy uczestnikom projektu do robienia zdjęć podczas wypraw pieszych.

/koordynator projektu Elżbieta Książkiewicz-Mroczka/, /organizator wycieczki Renata Silwanowicz/