Wesołe kodowanie

W II półroczu  dzieci 6 letnie  uczestniczyły w Innowacji pedagogicznej pt. ,,Wesołe kodowanie”. 11 zajęć przeprowadzono w sali  przedszkolnej oraz 5 zajęć w sali komputerowej. Dzieci uczyły się programowania na macie do kodowania, na kartach oraz z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Największym  zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w sali komputerowej, w których dzieci uczyły się programowania z aplikacją Code org. Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijały umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Podczas każdych zajęć wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu.
Przedszkolaki nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania według kodu. Znają podstawowe umiejętności  potrzebne do pracy z aplikacją Code org – kurs A.  Nauczyły  się  także radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi.

M. Stanowska