Wycieczka do Chęcin

Piętnastego maja 2019 roku odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach koło Kielc. Wyjazd realizowano w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wycieczki była nauka poprzez doświadczenie i zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych eksponatów.

Uczniowie obejrzeli wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”, która przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Na przygotowane  wystawy składało się wiele stanowisk multimedialnych  i mechatronicznych, którymi każdy mógł się pobawić, można było zmierzyć  przyśpieszenie na bieżni, sprawdzić pojemność płuc, zobaczyć jak w ręce przepływa krew w żyłach, a także dowiedzieć się, jak dbać o środowisko.  Dzieci mogły wszystkiego dotknąć, doświadczyć, sprawdzić, każdy  znalazł tam coś dla siebie. /I.J/