Wycieczka do Karpackiej Troi

10.05.2019 roku uczniowie biorący udział w zajęciach, realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” wybrali się na wycieczkę do Troi Karpackiej.

Do Karpackiej Troi w Trzcinicy dotarliśmy o godzinie 9.30. Skansen należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r. przez Jana Gancarskiego, odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od warsztatów historycznych „Koło Wiedzy”. Uczniowie mieli okazję poznać pradawne dzieje oraz narzędzia używane w epoce brązu.

Kolejno skorzystaliśmy z warsztatów łuczniczych, gdzie mieliśmy okazję zaczerpnąć trochę informacji na temat powstania łuku, a także postrzelać z łuku do tarczy.

O godz. 10.30 zwiedziliśmy skansen, a także salę wystawową. Zajęcia miały na celu przeprowadzenie uczestników poprzez najważniejsze kultury epoki kamienia, brązu i żelaza, które rozwinęły się na terenie południowo-wschodniej Polski i zapoznanie ich z dokonaniami naszych przodków. Początki Słowian (VI-XI w. n.e.).

Po lekcji muzealnej udaliśmy się na zwiedzanie grodziska wraz z punktem widokowym, gdzie podziwialiśmy piękno otaczającej nas przyrody. Wycieczkę zakończyliśmy na oglądaniu filmu. /E.K.M/