Wycieczka do Sanoka i Soliny

We wtorek 18.05.2022 roku, odbyła się wycieczka szkolna do Sanoka i Soliny w ramach projektu ministerialnego pod hasłem „ Poznaj Polskę”. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klasy pierwszej i trzeciej. Celem naszej wyprawy było  poznanie regionu podkarpackiego
i jego dziedzictwa oraz spotkanie z kulturą ludową i architekturą pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części Karpat. Ważną rolę miało także zapoznanie z historią powstania Zapory w Solinie i jej funkcją w projekcie zagospodarowania hydroenergetycznego.

Wyjechaliśmy rankiem sprzed szkoły.  Gdy dojechaliśmy do Sanoka  zaczęliśmy od warsztatów gliniarskich w Muzeum Budownictwa Ludowego i lepiliśmy pod okiem pani instruktorki zwierzątka z gliny. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie skansenu
z przewodnikiem. Podziwialiśmy tam zrekonstruowany rynek  miasteczka galicyjskiego
i łemkowskie chaty z przedwojennych czasów. Następnie udaliśmy się  do znajdującej się na terenie skansenu Gospody pod Biąłą Górą, gdzie  zjedliśmy smaczny obiadek. Kolejnym punktem naszej wycieczki było zapoznanie z zaporą na Solinie. Podziwialiśmy jej silną konstrukcję, wysokość i dowiedzieliśmy się jaką spełnia rolę w gospodarce kraju. Ostatnim punktem naszej wycieczki był rejs po Jeziorze Solińskim. Siedząc na pokładzie statku Białej Floty mogliśmy spokojnie i radośnie podziwiać piękno  Bieszczad.

Następnie kupiliśmy pamiątki i wsiedliśmy do busa. Około 18.00 wróciliśmy bezpiecznie do Głojsc. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni
i oszołomieni natłokiem wrażeń. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieć możliwość uczestniczenia w kolejnej, równie interesującej wycieczce po naszym regionie.

T. Nowak