X rocznica nadania imienia szkole

„Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni”
 Słowa te przyświecały organizatorom 10. Rocznicy nadania Naszej Szkole im. Jana Pawła II,
która w tym roku połączona była z 3.  Piknikiem Rodzinnym. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Głojscach, której uroczysty charakter podkreśliła obecność pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Łęk Dukielskich, Szkoły Podstawowej z Głojsc i OSP w Głojscach.
Następnie wszyscy udali się przed budynek szkoły. Po odśpiewaniu hymnu rodziny szkół Jana Pawła II nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili między innymi: Zastępca Burmistrza Dukli – Pan Łukasz Piróg, Dyrektor ZOPO -Pani Danuta Szczurek, Radna sołectwa Głojsce – Pani Ewa Dubiel, Radna poprzedniej kadencji – Pani Halina Pietruś oraz dyrektorzy placówek oświatowych gminy.
Z kolei uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny, który przypomniał sylwetkę Jana Pawła II oraz pozwolił na wyrażenie wdzięczności naszym kochanym rodzicom w Dniu Rodziny. Po czym, jak na prawdziwym pikniku bywa, cały plac szkoły wypełnił się gwarem radośnie bawiących się rodzin.

Samą imprezę poprzedziło wiele tygodni przygotowań, w które zaangażowali się Rada Rodziców, Dyrekcja i nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie. Do wszystkich kierujemy gorące, jak pogoda w tym dniu, podziękowania. /A.K/

Aby jeszcze raz przeżyć atmosferę tego dnia zapraszamy do galerii (poniżej).