Zajęcia sportowe na basenie

11 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach sportowych na krytej pływalni w Krośnie. Był to jeden z kilku wyjazdów, które odbędą się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia „Wspólna Szkoła” – „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” .

W/w projekt został sfinansowany przez Gminę Dukla w ramach realizacji zadania publicznego – „Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dukla”.

Wycieczka na basen była świetną zabawą i integracją. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Uczniowie pod opieką ratowników i opiekunów mogli doskonalić umiejętności pływackie. Dodatkowe atrakcje, w których uczestniczyły dzieci to zjeżdżalnia, jacuzzi i bicze wodne.

Wyjazd uczniów na basen jest jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego
i jednocześnie promocją zdrowego trybu życia. Czas spędzony na basenie był dobrym sposobem na relaks, dlatego wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają na kolejny taki wyjazd.

I. Janas