Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: Oszczędzaj wodę – Chroń przyrodę

Cele konkursu:

 1. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem czystej wody dla człowieka
  i środowiska naturalnego;
 2. Wpajanie nawyków oszczędzania wody i kształtowania właściwych nawyków proekologicznych;
 3. Propagowanie obchodów Światowego Dnia Wody;
 4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły i dzieci przedszkolnych; prace będą oceniane w kategoriach:
  I- przedszkole
  II- klasy 1-3
  III- klasy 4-8
 2. Format prac- A3,A4;
 3. Technika prac dowolna;
 4. Termin dostarczania prac do 21.03.2022r.;
 5. Prace należy złożyć w pracowni nr 11;
 6. Każda praca powinna na drugiej stronie być podpisana ( imię, nazwisko i klasa).

 

Organizator: mgr Teresa Nowak