Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 marca br. aż do odwołania, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Aktualne informacje dla rodziców i uczniów będą stale podawane na stronie Kuratorium Oświaty Rzeszowie oraz na stronie Szkoły Podstawowej w Głojscach.

Ksiądz Proboszcz Parafii w Głojscach zaleca aby dzieci i młodzież szkolna w tych dniach nie uczestniczyła w Nabożeństwach w Kościele, równocześnie zachęcając do włączania się w modlitwy z Rodziną w domu.