Zajęcia dodatkowe

Wybierz rodzaj zajęć
(kliknij na zajęciach aby przejść dalej)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia rozwijające „muzyczno – ruchowe”
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasa IV)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasa VI)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasa VII)
Zajęcia rozwijające z matematyki (klasa VIII)
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego (klasa IV)
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego (klasa VI i VII)
Zajęcia szachowe dla klasy VI
Zajęcia z programowania